TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam Vi CongLy, VenToanDatTo

Vì công lý hòa bình, Vi vẹn toàn đất tổ

Lời di chúc của vua Trần Nhân Tôn để lại cho hậu thế

Posted by tieng_dan on February 5, 2008

Lời di chúc của vua Trần Nhân Tôn để lại cho hậu thế:

“Các ngươi chớ quên chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo.

Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo.

Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là họa Trung Hoa.

Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải.

Các việc trên khiến ta nghĩ đến các chuyện khác lớn hơn.

Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước.

Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.

Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta.

Họ gậm nhấm đất đai của ta,

lâu dần họ sẽ biến giang sơn của ta

từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.

Vậy nên các người phải luôn luôn nhớ lời ta dặn:

một tấc đất của tiền nhân để lại,

cũng không được để lọt vào tay kẻ khác !!.

Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu“.


Đây là

một giáo chỉ muôn đời

luôn luôn nhắc nhở chúng ta trên con đường giữ nước.

ĐCSVN đã

nhu nhược chạy theo ngoại bang Tàu cộng đó là quyền tự do không ai bắt buộc,

nhưng ĐCSVN không có quyền nhân danh nhà nước độc tài đảng trị để

dâng hiến đất đai của Tổ quốc cho ngoại bang,

dù ngoại bang đó là quan thầy vĩ đại của đảng.

Các nhà lãnh đạo ĐCSVN phải biết rằng

hành động bán đất dâng biển cho Tàu cộng

tội lỗi tầy trời trong lịch sử, nên thành thật sám hối

quay đầu trước khi quá muộn.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: