TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam Vi CongLy, VenToanDatTo

Vì công lý hòa bình, Vi vẹn toàn đất tổ

Tài liệu của hạm trưởng, học giả Vũ Hữu San về biển Đông VN

Posted by tieng_dan on February 5, 2008

Về trận Hải-Chiến với Trung-Cộng ngày 19-1-1974, chúng tôi  đã có nhiều buổi thảo-luận về Hải-chiến & Biển Đông trên Paltalk. Tài-liệu liên-hệ có thể tìm thấy trong các websites:

http://vuhuusan.tk,

http://haichienhoangsa.tk, http://paracels.tk, http://vuhuusan.110mb.com, http://haichienhoangsa.110mb.com, http://paracels.110mb.com, http://vuhuusan.com, http://vuhuusan.net/, http://chienluocbiendong.tripod.com, http://paracels.com

Advertisements

One Response to “Tài liệu của hạm trưởng, học giả Vũ Hữu San về biển Đông VN”

  1. […] Tài liệu của hạm trưởng, học giả Vũ Hữu San về biển Đông VN […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: