TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam Vi CongLy, VenToanDatTo

Vì công lý hòa bình, Vi vẹn toàn đất tổ

Archive for the ‘dân oan’ Category

Dân Oan: Đảng Này Là Đảng Cướp – Đảng Này Là Đảng Mafia

Posted by tieng_dan on February 9, 2008

Dân Oan Quận 9 Saigon: Đảng Này Là Đảng Cướp – Đảng Này Là Đảng Mafia!

 

 

Tình trạng dân oan quận 9 Saigon trong những ngày qua rất căng thẳng; chúng tôi liên lạc trở lại quận 9 để hỏi thăm tình hình của dân oan tại đây; và xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của dân oan quận 9 Saigon. Dân oan quận 9 nghĩ gì về chính quyền hiện tại? Họ nghĩ gì về Hoàng Sa & Trường Sa?

Đoạn 1

 

Tốc Độ 56K Modem 

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 2

 

Tốc Độ 56K Modem 

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 3

 

Tốc Độ 56K Modem 

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 4

 

Tốc Độ 56K Modem 

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 5

 

Tốc Độ 56K Modem 

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 6

 

Tốc Độ 56K Modem 

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Advertisements

Posted in a1: audio, Audio Video, dân oan, Dân oan đòi công lý, Miền Nam VN, Saigon | Leave a Comment »