TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam Vi CongLy, VenToanDatTo

Vì công lý hòa bình, Vi vẹn toàn đất tổ

Archive for the ‘Miền Bắc VN’ Category

Đơn Tố Cáo Của Dân Oan Lê Thanh Hương

Posted by tieng_dan on February 9, 2008


(VNExodus)

Advertisements

Posted in Dân oan đòi công lý, Hà Nội, Miền Bắc VN | Leave a Comment »